parallax background

Rodzaje znaków towarowych

Koszty rejestracji znaku towarowego. Czy jest to opłacalne?
16 kwietnia 2021
Monitoring znaku towarowego. Nadgorliwość czy rozsądek?
10 maja 2021
 

Aby zrozumieć istotę rzeczy, musimy na początku przywołać definicję znaku towarowego, a więc:

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.”

Nie jesteśmy tutaj ograniczeni nazwą czy logiem, śmiało możemy określić definicję znaków mianem plastycznej.
Podzielimy tutaj znaki na dwie grupy. Pierwsza dobrze wszystkim znana to grupa znaków konwencjonalnych. W jej składzie wyliczymy:


Znaki towarowe słowne, gdzie chronimy nazwę, co ciekawe nie musimy przejmować się nazbyt pisownią, gdyż ochronie podlega również kwestia fonetyki, a więc nie oszuka nas osoba zapisująca w inny sposób tak samo brzmiącą w wymowie nazwę.


Znaki słowno-graficzne czyli w dużym uproszczeniu nazwa firmy razem w grafiką. Ochrona rozszerza się na całe logo. No więc po co rejestrować znak słowny, skoro ten jest bardziej kompleksowy? - zapytasz.


Otóż niekoniecznie logo chroni samą nazwę. Fantazyjna nazwa zwiększa na to szansę, opisowa zaś zmniejsza. Prowadzi to do sytuacji, gdzie twoja ochrona może dotyczyć tylko twoje logo. Natomiast konkurent będzie używał nazwy twojej marki


Ostatnim rodzajem znaków konwencjonalnych jest znak towarowy graficzny. Jest to po prostu grafika bez nazwy będąca znakiem towarowym.

 
 

Przejdźmy teraz do mniej znanej kategorii znaków towarowych czyli do znaków niekonwencjonalnych. Wyróżniamy wśród nich kilka rodzajów, postaram się wskazać najciekawsze:


Znaki towarowe przestrzenne, obejmujące fizyczny wygląd produktów. Często bardzo trudne do zastrzeżenia z powodu ryzyka monopolizacji rynku. Większa szanse na rejestrację mają produkty znacznie odbiegające swoim wyglądem od normy.


Wizerunek budynku. Tak wygląd rzeźb, pomników czy nawet całych budynków również może być zastrzeżonym znakiem towarowym. Argumenty za zastrzeżeniem takiego obiektu najczęściej są fiskalne. Zgoda na wykorzystanie owego wizerunku komercyjnie jest konieczna i najpewniej odpłatna.


Gest ręką? Czemu nie! Określony ruch dłonią również może być powiązany z danym towarem czy usługą. Oczywiście takie praktyki należą do rzadkości.


Zapach? W historii udało się kilka razy zastrzec zapach jako znak lecz do zasady będzie bliższy dyspozycji przepisów prawa patentowego.


Dźwięk? Jak najbardziej może pobudzić nasze skojarzenie z produktem, a więc w bazach istnieją znaki dźwiękowe.


Pattern, deseń czy faktura są domeną branży odzieżowej i służą do oznaczenie tych produktów. Klienci chętni na usługi powyższej branży bardzo często zwracają uwagę na oznaczenia marek, także nikogo dziwić nie powinna ich obecność w naszej liście.


Nawet pojedynczy kolor może być znakiem towarowym. Na naszym rynku najbliższe skojarzenia mieć będziemy z dostawcami usług telekomunikacyjnych.

Nie jesteśmy ograniczeni do jednego rodzaju, nasz znak towarowy możemy zarejestrować zarówno jako znak słowny jak i jako znak słowno-graficzny co zostało poruszone tutaj

 
 

Chcesz zastrzec swój znak towarowy? Napisz do nas.


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesyłanym formularzu. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności Kancelaria IT, w szczególności wiem jakie prawa przysługują mojej osobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

    Yassin Al-Awir
    Yassin Al-Awir
    Prawnik w Kancelarii IT. Do jego zainteresowań należy prawo IT oraz prawo własności intelektualnej. Zapalony fan gór i muzyki alternatywnej.