RODO

 

RODO to przełom w podejściu do ochrony danych osobowych. Nowe przepisy oczekują zmian w organizacjach, aby przedefiniowały swoje zasoby informacyjne oraz poddały analizie - ryzyka związane z ich przetwarzaniem w celu wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń.

ETAPY WDROŻENIA

DORADZTWO PRZY UTRZYMYWANIU ZGODNOŚCI Z RODO

 • wspieramy osoby pełniącej funkcje Inspektora Ochrony Danych
 • na bieżąco udzielamy konsultacji w kwestiach systemów i procedur dotyczących danych osobowych
 • audyty kontrolne i pokontrolne
 • dostosowujemy dokumentację wewnętrzną do zmian w Twojej Firmie lub instytucji
 • wspieramy w ewentualnej komunikacji z innymi podmiotami i nowym regulatorem

AUDYT WSTĘPNY

 • przeprowadzenie audytu zgodności z RODO
 • wykonania szacowania ryzyka dla ochrony danych osobowych
 • dostosowanie procesów biznesowych
 • dostosowanie systemów IT
 • dostosowanie dokumentacji (polityk, procedur, klauzul i umów powierzenia przetwarzania danych)
 • przeszkolenie pracowników i współpracowników
 • monitorowanie, przegląd i dostosowywanie procedur

AUDYT ZGODNOŚCI

 • weryfikacja procesów przetwarzania danych występujących w Twojej organizacji i dokumentacji dotyczących tych danych
 • opracowanie mapy procesów
 • identyfikacja i rekomendacje w zakresie zabezpieczania się przed potencjalnymi ryzykiem
 • przygotowanie raportu stanowiącego punkt wyjścia dla wdrożenia wymagań RODO
 • szkolenie z RODO
 • dopasowane do profilu działalności i kultury organizacyjnej Twojej firmy
 • podniesienie świadomości i kompetencji kadry zarządzającej, właścicieli procesów oraz osób przetwarzających dane osobowe
 • niezbędne dla osiągnięcia przez Twoją firmę lub instytucję zgodności z wymogami RODO i utrzymanie jej na etapie powdrożeniowym
 • dostosowanie procesów biznesowych, systemów informatycznych i dokumentacji w Twojej organizacji do nowych wymogów
 • zabezpieczenie Twojej firmy przez potencjalnymi ryzykiem związanymi z działaniem w nowym porządku prawnych, wynikającym z wprowadzenia RODO

ANALIZA RYZYKA ZGODNIE Z RODO

 • zidentyfikowanie ryzyka dotyczących danych osobowych w Twojej Firmy
 • wypełnianie obowiązków zdefiniowanych w art. 39 Rozporządzenia
 • zanalizowanie aktualnie stosowanych zabezpieczeń i ich skuteczności
 • oszacowanie ryzyka w procesach dotyczących danych osobowych
 • opracowanie i implementacja procedur postępowania z ryzykiem

PROCEDURY I DOKUMENTACJA WYMAGAŃ ZGODNYCH Z RODO

 • opracowanie procedur dopasowanych do profilu działalności i kultury organizacyjnej Twojej firmy
 • opracowanie dokumentów, uwzględniających specyfikę branży w jakiej działa Twoja organizacja, m.in. umowy, regulaminy, formularze, klauzule informacyjne, klauzule zgód, umowy powierzenie przetwarzania danych osobowych, itp.

Darmowa wycena RODO


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesyłanym formularzu. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i Polityką Prywatności Kancelaria IT, w szczególności wiem jakie prawa przysługują mojej osobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych.