RODO

 

RODO to przełom w podejściu do ochrony danych osobowych. Nowe przepisy oczekują zmian w organizacjach, aby przedefiniowały swoje zasoby informacyjne oraz poddały analizie - ryzyka związane z ich przetwarzaniem w celu wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń.

ETAPY WDROŻENIA

AUDYT WSTĘPNY

 • przeprowadzenie audytu zgodności z RODO
 • wykonania szacowania ryzyka dla ochrony danych osobowych
 • dostosowanie procesów biznesowych
 • dostosowanie systemów IT
 • dostosowanie dokumentacji (polityk, procedur, klauzul i umów powierzenia przetwarzania danych)
 • przeszkolenie pracowników i współpracowników
 • monitorowanie, przegląd i dostosowywanie procedur

AUDYT ZGODNOŚCI

 • weryfikacja procesów przetwarzania danych występujących w Twojej organizacji i dokumentacji dotyczących tych danych
 • opracowanie mapy procesów
 • identyfikacja i rekomendacje w zakresie zabezpieczania się przed potencjalnymi ryzykiem
 • przygotowanie raportu stanowiącego punkt wyjścia dla wdrożenia wymagań RODO
 • szkolenie z RODO
 • dopasowane do profilu działalności i kultury organizacyjnej Twojej firmy
 • podniesienie świadomości i kompetencji kadry zarządzającej, właścicieli procesów oraz osób przetwarzających dane osobowe
 • niezbędne dla osiągnięcia przez Twoją firmę lub instytucję zgodności z wymogami RODO i utrzymanie jej na etapie powdrożeniowym
 • dostosowanie procesów biznesowych, systemów informatycznych i dokumentacji w Twojej organizacji do nowych wymogów
 • zabezpieczenie Twojej firmy przez potencjalnymi ryzykiem związanymi z działaniem w nowym porządku prawnych, wynikającym z wprowadzenia RODO

DORADZTWO PRZY UTRZYMYWANIU ZGODNOŚCI Z RODO

 • wspieramy osoby pełniącej funkcje Inspektora Ochrony Danych
 • na bieżąco udzielamy konsultacji w kwestiach systemów i procedur dotyczących danych osobowych
 • audyty kontrolne i pokontrolne
 • dostosowujemy dokumentację wewnętrzną do zmian w Twojej Firmie lub instytucji
 • wspieramy w ewentualnej komunikacji z innymi podmiotami i nowym regulatorem

ANALIZA RYZYKA ZGODNIE Z RODO

 • zidentyfikowanie ryzyka dotyczących danych osobowych w Twojej Firmy
 • wypełnianie obowiązków zdefiniowanych w art. 39 Rozporządzenia
 • zanalizowanie aktualnie stosowanych zabezpieczeń i ich skuteczności
 • oszacowanie ryzyka w procesach dotyczących danych osobowych
 • opracowanie i implementacja procedur postępowania z ryzykiem

PROCEDURY I DOKUMENTACJA WYMAGAŃ ZGODNYCH Z RODO

 • opracowanie procedur dopasowanych do profilu działalności i kultury organizacyjnej Twojej firmy
 • opracowanie dokumentów, uwzględniających specyfikę branży w jakiej działa Twoja organizacja, m.in. umowy, regulaminy, formularze, klauzule informacyjne, klauzule zgód, umowy powierzenie przetwarzania danych osobowych, itp.

ZAUFALI NAM

Darmowa wycena RODO


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesyłanym formularzu. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności Kancelaria IT, w szczególności wiem jakie prawa przysługują mojej osobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych.