parallax background

Koszty rejestracji znaku towarowego. Czy jest to opłacalne?

Logo czy nazwa? Zastrzeżenie znaku towarowego
12 kwietnia 2021
Rodzaje znaków towarowych
21 kwietnia 2021
 

Wyróżniamy wiele rodzajów znaków towarowych , jednakże opłaty będą się różnić w zależności od terytorium, a więc kwestia wyboru znaku słownego czy słowno-graficznego nie wpływa na koszty.

Jeżeli chcemy zarejestrować znak towarowy na terytorium Polski, zgłosić się musimy do Urzędu Patentowego RP, gdzie koszty wyglądają następująco:
Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie – 450 PLN (przy zgłoszeniu drogą elektroniczną 400 PLN)


Opłata za każdą kolejną klasę – 120 PLN.


Opłata za 10-cio letni okres ochronny za każdą klasę- 400 PLN.


Opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym – 90 PLN.


A zatem rejestrując znak towarowy w jednej klasie na terytorium Polski zapłacilibyśmy 940 zł.

 
 

Jak zaś wygląda szersza perspektywa?

Chcąc objąć ochroną cały obszar UE musimy dokonać zgłoszenia w EUIPO czyli Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante w Hiszpanii. Ochrona ta dotyczy również Polski, a więc jeśli w twoich dalszych planach jest działanie w UE, możesz od razu przejść do tego kroku. Za zgłoszenie i ochronę zapłacimy tutaj:


Za zgłoszenie znaku unijnego w 1 klasie – 1000 EUR.


Za zgłoszenie w 1 klasie, gdy dokonane drogą elektroniczną – 850 EUR.


Za drugą klasę – 50 EUR.


Za każdą następną wskazaną klasę – 150 EUR.


Niestety ryzykujemy w przypadku niepowodzenia znacznie więcej, gdyż opłaty za zgłoszenie oraz ochronę nie występują osobno jak w przypadku polskiej procedury, gdzie jeżeli nie uda nam się zastrzec znaku jesteśmy stratni jedynie równowartość opłaty za zgłoszenie a więc w zależności od klas i sposobu wniesienia minimum 400 zł.


Przykładowym wyliczeniem będzie znak towarowy, który chcielibyśmy zarejestrować w dwóch klasach drogą elektroniczną:


850 EUR + 50 EUR = 900 EUR

Czy możemy iść jeszcze dalej? Oczywiście!

Ostatnią z wymienionych opcji jest możliwość rozszerzenia ochrony znaku towarowego na wiązkę krajów, wówczas możemy uzyskać ochronę w wielu krajach w jednym czasie. Warto uwzględnić, że aby to zrobić posiadać musimy już zastrzeżony znak towarowy w kraju bądź w UE, gdyż ten rodzaj ochrony jest rozszerzeniem poprzednich.


Zgłoszenie skierować musimy do Biura Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie w Szwajcarii. Koszty wskazuje poniżej:


Opłata podstawowa za zgłoszenie i ochronę do trzech klas towarowych:


-jeżeli znak nie jest przedstawiony w kolorach – 653 CHF *franków szwajcarskich,
-jeżeli znak jest przedstawiony w kolorach – 903 CHF.


Opłata za każdą klasę powyżej trzeciej – 100 CHF.


Opłata za każde wskazane państwo członka porozumienia – 100 CHF.


Musimy pamiętać, że powyższe stawki nie dotyczą wszystkich krajów, gdyż niektóre z nich ustaliły indywidualną wysokość opłaty.


Jeżeli nasz znak jest w kolorze, zawiera się w trzech klasach towarowych, a rozszerzenie dotyczyć będzie 3 państw, koszty rozszerzenia ochrony wyniosą:


903 CHF + 300 CHF = 1203 CHF


Tak maluje się kwestia kosztów rejestracji znaków towarowych, do nich doliczyć musimy honorarium dla pełnomocnika, jeżeli nie dokonuje tego sami.


W tym miejscu warto powiedzieć o tym jak ważne jest badanie zdolności rejestrowej znaku, które ma na celu weryfikację czy możliwe w ogóle jest zastrzeżenie. Krok ten może oszczędzić nam wielu kłopotów, pieniędzy...

 
 

Chcesz zastrzec swój znak towarowy? Napisz do nas.


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesyłanym formularzu. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności Kancelaria IT, w szczególności wiem jakie prawa przysługują mojej osobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

    Yassin Al-Awir
    Yassin Al-Awir
    Prawnik w Kancelarii IT. Do jego zainteresowań należy prawo IT oraz prawo własności intelektualnej. Zapalony fan gór i muzyki alternatywnej.