parallax background

Nowy rok vs. nowelizacje, czyli jak stawić czoła zmieniającym się przepisom w 2023 r.

Umowa z Wykonawcą w branży IT
19 grudnia 2022
Poradnik Influencera, sprawdź czy Twoje oznaczanie reklam jest perfekcyjne!
28 lutego 2023
 

Koniec roku to czas podsumowań. Jest to moment, w którym na chwile zwalniamy, po to, aby dokonać rozrachunku zadań, które udało nam się realizować. Pojawiają się nowe plany i cele. Dlatego w dzisiejszym poście zapraszamy Was do zapoznania się z naszym podsumowaniem. Ale spokojnie, podsumowanie dotyczy zmian przepisów, jakie czekają na nas tuż za rogiem.

Jednego możecie być pewni. Będzie się działo! Dlatego już dziś warto oswoić się z tematem. Poniżej zamieszczamy Wam listę 5 zmian, o których naszym zdaniem warto przeczytać jeszcze dziś.

LISTA ZAMIAN

1. zamiany w ustawie o prawach konsumenta

Szykuje się nam spora rewolucja, bo już 1 stycznia 2023 r. w życie wchodzą przepisy ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy wprowadzają istotne modyfikacje w zakresie uprawnień konsumentów a także obowiązków przedsiębiorców. Zmianie ulegną przepisy dotyczące rękojmi za wady. Przepisy kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi nie będą miały zastosowania się do umów zawieranych z konsumentami.

Dodatkowo na przedsiębiorców nałożony zostanie szereg obowiązków związanych z informowaniem konsumentów o wprowadzonych obniżkach cen. Pojawi się obowiązek wskazywania informacji o najniższej cenie towaru lub usługi obowiązującej w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Jeśli w ramach swojej działalności zajmujesz się sprzedażą towarów bądź usług (stacjonarnie lub online) to z pewnością w nowym roku czekają na Ciebie spore wyzwania.

2. zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę

Przedsiębiorcy zatrudniający prawników na podstawie umowy o pracę, muszą przygotować się na nachodzące w 2023 r. podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Użycie tu liczby mnogiej, to w tym wypadku przypadek. W nowym roku czeka bowiem nie jedna a dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowe w 2023 r. od 01 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło będzie 3490 zł, a minimalna stawka godzinowa - 22,80 zł. Natomiast od 01 lipca wzrośnie ono do kwoty 3600 zł., podczas gdy minimalna stawka godzinowa wyniesie 23,50 zł.

3. zmiany w Kodeksie pracy

Skoro poruszyliśmy temat minimalnego wynagrodzenia, to nie sposób jest przemilczeć nowelizację Kodeksu Pracy. Zmian będzie całkiem sporo, natomiast z nich będą przepisy o pracy zdalnej. Chociaż dla większości firm praca zdalna stała się już codziennością, to w Kodeksie pracy oficjalnie zagości ona dopiero od 2023 r.

Dotychczasowe przepisy w zakresie telepracy zastąpią nowe regulacje odnoszące się do pracy zdalnej. Uregulowane zostaną takie kwestie jak: moment ustalenia świadczenia pracy w formie zdalnej (na etapie zawieranie umowy lub w trakcie jej obowiązywania), możliwość wycofania się ze świadczenia pracy w formie zdalnej, a także obowiązki pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę zdalną.

 
 
 
 

4. Polski Ład 3.0 vs. Estoński CIT


Nowy Ład 3.0 przyniesie nowości w zakresie Estońskiego CIT-u. Założeniem wprowadzanych zmian będzie ułatwienie dostępu do skorzystania z formy opodatkowania jaką jest Estoński CIT.

Od 1 stycznia 2023 r. zmianie ulegnie termin zawiadomienia naczelnika właściwego urzędu skarbowego o przejściu na estoński CIT, termin, w którym podatnik zobowiązany będzie do zapłaty ryczałtu przy zaliczkach. Ponadto doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące okresu, po którym wygasa zobowiązanie podatkowe z tytułu tzw. korekty wstępnej.

5. Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych

W koniec podsumowania nie może zabraknąć kilku słów o zamianach w Kodeksie Spółek Handlowych. W dniu 13 października 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja przyniosła szereg zmian w zakresie prawa handlowego. W szczególności wprowadzone zostały przepisy prawa holdingowego regulującego relacje podmiotów działających w ramach grupy spółek. Rozszerzone zostały także kompetencje i obowiązki rady nadzorczej, wprowadzono zasadę business judgment rule modyfikująca odpowiedzialność członków zarządu oraz rady nadzorczej. Doprecyzowano także przepisy dotyczące kadencji i mandatu członków organów.

Podsumowanie

Jak sami widzicie, ilość zmian jest naprawdę spora, a nasze podsumowanie porusza jedynie wierzchołek góry lodowej. Zachęcamy Was, aby wchodząc w Nowy Rok, nie tylko pamiętać o zmianach, ale także odpowiednio przygotować się na ich wdrożenie.

Tym czasem już na zakończenie życzymy Wam udanej zabawy sylwestrowej i wejścia w Nowy Rok z energią i motywacją do działania!

 
 

Chcesz być informowany o nowych artykułach? Zapisz się do newslettera.


    Dominika Steczko
    Dominika Steczko
    Aplikantka adwokacka. Z uwagi na silne powiązania z działalnością artystyczną już od najmłodszych lat, w centrum moich prawniczych zainteresowań znajduje się głównie prawo własności intelektualnej, w szczególności prawo autorskie. Prywatnie miłośniczka tańca oraz teatru