parallax background

Rozporządzenie o usługach cyfrowych i rynkach cyfrowych, czyli unijna regulacja sfery online.

Smart Contracts
18 maja 2021
Whaling – CEO na celowniku hackera.
26 maja 2021
 

W grudniu 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła projekty dwóch rozporządzeń:

• Digital Services Act (DSA) – akt prawny o usługach cyfrowych,
• Digital Markets Act (DMA) – akt prawny o rynkach cyfrowych.

Oba projekty mają zgodnie ze stanowiskiem Komisji dwa wspólne cele, a są to:

1. stworzenie bezpieczniejszej przestrzeni cyfrowej, w której chronione są prawa podstawowe wszystkich użytkowników usług cyfrowych;
2. ustanowienie równych warunków działania w celu wspierania innowacji, wzrostu i konkurencyjności, zarówno na jednolitym rynku europejskim, jak i na świecie.

 
 

Jakie są najważniejsze założenia obu tych projektów?

1. Akt prawny o usługach cyfrowych – wprowadza nowe przepisy, a przede wszystkim nowe obowiązki dla dostawców niektórych usług społeczeństwa informacyjnego*.

 
 

* Zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535:
usługi w tym rozumieniu oznaczają każdą usługę normalnie świadczoną za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy usług.

 
 

W szczególności jednak rozporządzenie będzie odnosić się do dostawców usług pośrednich, którzy zostali podzieleni w zależności od roli, rozmiaru i swojego wpływu w ramach usług cyfrowych. Założenie jest proste – im większy, znaczący podmiot, tym większe ma obowiązki. Część obowiązków pozostaje jednak wspólna dla wszystkich.

 
 
 
 

2. Akt prawny o rynkach cyfrowych – wprowadza przepisy mające na celu zapewnienie w całej Unii konkurencyjnej i uczciwej gospodarki cyfrowej. Przede wszystkim Unia klasyfikuje niektóre duże platformy internetowe jako strażników dostępu* na rynkach cyfrowych.

 
 

* Zgodnie z przepisami projektu rozporządzenia, strażnik dostępu oznacza dostawcę podstawowych usług platformowych, który został odpowiednio wyznaczony.

 
 

W szczególności dostawcę podstawowych usług platformowych wyznacza się na strażnika, jeżeli spełnia poniższe kryteria (art. 3 ust. 1):

a) wywiera znaczący wpływ na rynek wewnętrzny;
b) świadczy podstawową usługę platformową pełniącą funkcję ważnego punktu dostępu, za pośrednictwem którego użytkownicy biznesowi mogą dotrzeć do użytkowników końcowych; oraz
c) osiągnął ugruntowaną i trwałą pozycję w zakresie prowadzonej działalności lub można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, że osiągnie taką pozycję w niedalekiej przyszłości.

Ponieważ znaczenie takich dużych platform jest niejednokrotnie bardzo silne, to istnieje ryzyko, iż będą stosować oni nieuczciwe praktyki wobec użytkowników biznesowych i klientów. Celem Unii jest zapewnienie, aby rynki charakteryzujące się istnieniem dużych platform o znaczących skutkach sieciowych, działających jako strażnicy dostępu, pozostały uczciwe i możliwe do zdobycia dla innowatorów, przedsiębiorstw i nowych podmiotów wchodzących na rynek (uzasadnienie projektu).

 
 

Chcesz być informowany o nowych artykułach? Zapisz się do newslettera.


    Kornelia Żebryk
    Kornelia Żebryk
    Świeżo upieczony Prawnik. Do jej zainteresowań należy prawo nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem Smart Cities i AI.