Regulamin

Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym umieszczonym w domenie www.kancelaria-it.pl oraz stacjonarnie przez Kancelaria IT. Przyjęcie oferty jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie.

Zawarcie umowy świadczenia usług

 1. Zawarcie umowy świadczenia usług następuje w momencie uzyskania zgody klienta na zaoferowaną cenę.
 2. Od dnia 1.01.2019 roku w każdym przypadku świadczenia usług przedpłata jest wymagana w wysokości minimum 50 %.
 3. Bez potwierdzenia płatności pracownik Kancelarii IT nie może zacząć pracy nad zleceniem.
 4. Druga część płatności jest wymagana po zakończeniu czynności zlecenia.
 5. Jeśli realizacja zlecenia jest dłuższa niż miesiąc, a wina nie leży po stronie Kancelarii IT, Kancelaria IT ma prawo żądać zapłaty całej wartości zlecenia, przed wydaniem przedmiotu zlecenia.
 6. Kancelaria IT ma obowiązek informować klientów o gotowych dokumentach.
 7. Kancelaria IT zastrzega sobie prawo, żądania pełnej przedpłaty (100%) w przypadkach gdy podczas wcześniejszej współpracy występowały opóźnienia w płatnościach.
 8. Dokumenty przygotowane przez Kancelarię IT, są aktualne ze stanem prawnym wskazanym w dokumencie.
 9. Kancelaria IT nie ponosi odpowiedzialność za przedawnienie wynikłe z zaniedbania klienta. Kancelaria informuje, że zmiana zakresu zlecenia może wpłynąć na zwiększenie wartości zlecenia i wydłużenie czasu realizacji.
 10. Wpłaty powinny być dokonywane na konto: Kancelaria IT Marek Kędziera, Credit Agricole Bank Polska S.A. nr konta: 94 1940 1076 31 83 3293 0000 0000 dla płatności w PLN.
 11. Kancelaria IT zastrzega sobie prawo do wykorzystania nazwy i loga swoich klientów, w celu marketingowym, wszelkie ceny wskazane w cennikach i umowach, obejmują 5 procentowy upust udzielony przez Kancelarię IT w ramach zgody marketingowej. Odwołanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z upustu.
 12. Jeśli w warunkach współpracy określono stawkę za wykonanie usługi z uwzględnieniem maksymalnej liczby godzin w ramach usługi, godziny nadliczbowe będą rozliczne zgodnie z ogólną stawką godzinową Kancelarii IT.
 13. Kancelaria IT ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług do kwoty całkowitej wartości zlecenia.
 14. W ramach stałej współpracy, Kancelaria IT proponuje inne stawki godzinowe podmiotom mającym podpisane umowy o współpracy z Kancelarią IT. W żadnym przypadku stawki te nie obejmują podmiotów trzecich.
 15. Wszyscy pracownicy Kancelaria IT mają obowiązek stosować się do zasad Regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców.
 2. Regulamin został zaktualizowany dnia 16.08.2021r. wchodzi w życie z dniem aktualizacji.

Pytania? Napisz info@kancelaria-it.pl

Chronimy Twoje dane osobowe! Wszelkie informację o Administratorze i o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz na naszej stronie: www.kancelaria-it.pl