ISO 27001

 

Międzynarodowy standard uwzględniający zbiór zasad pozwalający na wdrożenie i utrzymanie polityki związanej z bezpieczeństwem informacji. Przedsiębiorstwo posiadające odpowiedni System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zwiększa zaufanie w oczach klientów dla których ważna jest ochrona danych

ETAPY WDROŻENIA

KORZYŚCI

  • zwiększenie prestiżu firmy poprzez bezpieczeństwo wszystkich informacji
  • dokładna kontrola dostępu pracowników do informacji
  • efektywniejsza kontrola zagrożeń
  • minimalizacja kosztów poprzez usystematyzowanie struktur
  • większa świadomość pracowników na zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji

Zapraszamy do kontaktu


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesyłanym formularzu. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności Kancelaria IT, w szczególności wiem jakie prawa przysługują mojej osobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych.